kuntavaalit 2021

Ilmastonmuutosta ratkaistaan myös kuntatasolla. Helsinki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035, mutta toteutuakseen se vaatii isoja päätöksiä.

Siksi mä oon ehdolla. Tyhjille puheille ei ole enää aikaa, vaan nyt on pakko toimia.

ilmastonmuutos ei odota

 • Vähennetään päästöjä ja lisätään viihtyisyyttä sekä turvallisuutta vähentämällä yksityisautoilua keskustassa.
 • Laitetaan Helsinki raiteilleen uusilla raideyhteyksillä ja 24/7 metrolla.
 • Laajennetaan kaupunkipyöräverkostoa ja rakennetaan lisää pyöräteitä.
 • Laaditaan selkeä suunnitelma, miten tulevaisuuden fossiilivapaa Helsinki tuottaa energiansa kestävästi ilman biopolttoaineiden ylikulutusta.
 • Siirrytään kouluissa kasvisruokapäivästä liharuokapäivään, jolloin lihaa olisi tarjolla planetaaristen ruokasuositusten mukaisesti vain yhtenä päivänä viikossa.

Paras kaupunki nuorille

 • Tarjotaan jokaiselle helsinkiläisnuorelle mahdollisuus harrastukseen kehittämällä kunnallisia lähiliikuntamahdollisuuksia.
 • Tehdään pandemian jälkeisestä Helsingistä jälleen vilkas ja mielenkiintoinen kulttuurikaupunki.
 • Lisätään kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa.
 • Taataan riittävät resurssit korkealaatuisen koulutukseen myös maksuttoman toisen asteen toteutumisen jälkeen.

Hyvinvointi kuuluu kaikille

 • Huolehditaan helsinkiläisten mielenterveydestä varmistamalla nopea hoitoonpääsy ja lisäämällä ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja.
 • Turvataan laadukas terveydenhuolto jokaiselle stadilaiselle ilman palveluiden ulkoistamista.
 • Pyritään siihen, että kaupunki järjestäisi hoivapalvelut itse ilman yksityistä sektoria.
 • Pidetään kiinni Helsingin erityisasemasta tulevassa sote-uudistuksessa.